RUTINER VED BOMTUR

Da arbeidet med bomturene er tidkrevende innfører vi nå nye rutiner for varsling og rapportering av disse, slik at både Dere som eiere og sjåfører, samt oss, får en sikrere, enklere og raskere behandling.

For å presisere så gir følgende årsaker godtgjørelse av bomtur (etter lytting av tape på telefonsamtale):
Feil adresse/by
Feil dato/tidspunkt
Feilregistrering
Systemfeil

Ved bomtur godtgjøres tilkjøring og inntil 10 minutters ventetid (Ref. drosjereglement for Nordland Fylke). Ved tilkjøring over 10 kilometer (utvidet hent) skal kunden ringes før turen startes.
Retur godgjøres ikke.

Ved bomtur så skal det sendes en e-mail til bomtur@nordlandtaxi.no med følgende opplysninger:
Sentral
Løyve
Dato/tidspunkt
Turnummer
Forklaring

Bomturen settes på konto 950 og kommer omgående inn i våre systemer. Kvittering skal ikke sendes inn.
Mail skal sendes innen 2 uker (14 dager) etter bomtur. Turer varslet etter denne frist godtgjøres ikke.

Rutinen bør være at Dere sender mail omgående etter bomturen er konstatert.

Vi ber om at alle starter med dette omgående. Fra 1. mars gjelder rutinen for alle, og vil således være eneste måte for å få godtgjort bomtur.

Spørsmål rundt bomtur kan sendes til bomtur@nordlandtaxi.no, eller ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

Kathrine Moan Larsen
Avdelingsleder Callsenter