Dette er en gruppe som jobber med HMS (helse, miljø, sikkerhet) arbeid for alle som er ansatt hos drosjeeiere tilknyttet Bodø Taxi 07550. Kollegastøttegruppen kan gi deg råd og veiledning. Er lyttende og bistår deg med samtaler og små praktiske problemer. Vi samarbeider med Akti/ Med. Ved krisesituasjon finnes beredskapstlf. hele døgnet, tlfnr. 09910. Gruppa har taushetsplikt.

Gruppen består av 2 representanter.

Kontaktinformasjon:
Leder: Sissel Rognsaa 90909389 W389
Ole Christian Eben 90943417 W417