Vi benytter oss av takster lovpålagt av myndighetene. Maksimalprisforskriften.

Det er forskjellig startpris om du bestiller eller praier en taxi. Videre beregnes prisen etter medgått tid og kjørt avstand.

Det er tillegg i pris for turer fra Bodø Lufthavn på kr 12,- (avgift til Avinor), tillegg for forhåndsbestilling av taxi, og eventuelle bomstasjoner utenfor bomring.

Alle prisene varierer etter tid på døgnet, kveldstilegg fra 18-00 på 21%, og natt/helgetillegg på 35 %.

Egne priser gjelder for maxitaxi med mer enn 4 passasjerer.

 

Ved bestilling på telefon 07550 får man en bekreftelse pr sms. Dette belastes bestiller med kr 1,-