Priser

Vi benytter oss av priser fastsatt av myndighetene. Maksimalprisforskriften.

Pris for aktuell tur finner du i bestillingsskjemaet på FORSIDEN

Det er forskjellig startpris om du bestiller eller praier en taxi. Videre beregnes prisen etter medgått tid og kjørt avstand.

Det er tillegg i pris for turer fra Bodø Lufthavn på kr 18,- (avgift til Avinor), tillegg for forhåndsbestilling av taxi, og eventuelle bomstasjoner utenfor bomring.

Alle prisene varierer etter tid på døgnet, kveldstilegg fra 18-00 på 21%, og natt/helgetillegg på 35 %.

Egne priser gjelder for maxitaxi med mer enn 4 passasjerer.

Ved bestilling på telefon 07550 får man en bekreftelse pr sms. Dette belastes bestiller med kr 1,-