Info til deg som ønsker taxikurs for å bli taxisjåfør i Bodø Taxi.

Taxikurs gjennomføres nå digitalt her på siden. Trykk på kurs og registrer deg. Du får en mail når administrator har godkjent deg. Sjekk søppelpost om du ikke finner den. Kurset fremstår som gratis inntil vi får på plass en betalingsløsning på siden, men vil koste kr 2000,-. Betales hos Bodø Taxi når kjentmannsprøve skal gjennomføres.
 

For å kjøre drosje må du ha hatt Norsk sertifikat i 2 år. Du må ha “kjøreseddel for persontransport mot vederlag”. Søknad leveres til Politiet sammen med legeerklæring.

Videre må du ha gode Norskkunnskaper. Du må kunne legge fram vitnemål fra videregående skole i Norge med karakter 3, eller norsktest ( nivå B1 ) både muntlig og skriftlig.

Det er fra 01.11.2020 ny regler. Teori og praktisk eksamen må avlegges hos statens vegvesen før du kan søke om kjøreseddel og ta internt kurs hos oss.

GRATIS minikurs gir deg alt du trenger for å bestå prøvene hos Statens vegvesen.