Info til deg som ønsker taxikurs for å bli taxisjåfør i Bodø Taxi.

For å kjøre drosje må du ha hatt Norsk sertifikat i 2 år. Du må ha “kjøreseddel for persontransport mot vederlag”. Søknad leveres til Politiet sammen med legeerklæring.

Videre må du ha gode Norskkunnskaper. Du må kunne legge fram vitnemål fra videregående skole i Norge med karakter 3, eller norsktest ( nivå B1 ) både muntlig og skriftlig.

****OPPDATERT****

Det er fra 01.11.2020 ny regler. Teori og praktisk eksamen må avlegges hos statens vegvesen før du kan søke om kjøreseddel og ta internt kurs hos oss.

GRATIS minikurs gir deg alt du trenger for å bestå prøvene hos Statens vegvesen.

Internt Taxikurs for sjåfører blir digitalisert og tilgjengelig på nettsidene i løpet av våren 2021.

Følg oss på Facebook og Instagram