Info til deg som ønsker taxikurs for å bli taxisjåfør i Bodø Taxi.

Taxikurs gjennomføres nå digitalt her på siden. Trykk på kurs og registrer deg. Du får en mail når administrator har godkjent deg. Sjekk søppelpost om du ikke finner den. 

TAXIKURS

For å kjøre drosje må du ha hatt Norsk sertifikat i 2 år. Du må ha “kjøreseddel for persontransport mot vederlag”. Søknad leveres til Politiet sammen med legeerklæring.

Videre må du ha gode Norskkunnskaper. Kravene er nå:

Sjåfører skriftlig A2 og muntlig B1

Løyvehavere skriftlig og muntlig B1, og med mulighet for individuell vurdering på kravene.

Det er fra 01.11.2020 ny regler. Teori og praktisk eksamen må avlegges hos statens vegvesen før du kan søke om kjøreseddel og ta internt kurs hos oss.

SLIK BESTÅR DU EKSAMEN HOS STATENS VEGVESEN