• Det er ikke tillatt å sende ut plassturer på gateadresser.  Kunde eller sjåfør må ringe Sulis å bestille. Holdeplassturer kan sendes ut, og her er det første bil til holdeplass som får turen.

 

  • Sone 90 – 85 . Takkes det nei til turer i disse sonene helt til 80 -75 -70, vil eier bli bøtelagt med kr.300,-.

 

  • Avdekkes juks med Nizzy-turer i sone 11, vil reaksjon bli utestengelse av bilen i en periode fra denne kategori, eventuelt gebyr til Bodø Taxi. Er man nummer 1 så skal man stå i køen på flyplassen.

 

  • Korrekt antall kilometer og tidsbruk må registreres. Kun bomturer skal være med 0 km. Altså ikke avregne turen før passasjer er kommet til bestilt adresse. Avvik resulterer i null utbetaling ved kredittkjøring.